Mirjam Bikker (ChristenUnie) dient kamervragen in over gokreclames
Geplaatst op: 03/12/2021

Mirjam Bikker (ChristenUnie) dient kamervragen in over gokreclames

Op de site VI.nl verschijnen er gokreclames en daarover lijkt MirjamBikker van de ChristenUnie zich druk te maken. Ze heeft kamervragengesteld over de gokreclames die op de website te zien zijn. Op VI.nlworden advertorials laten zien. Deze gaan over het plaatsen vanweddenschappen op voetbal en ook over de goksite die dit aanbiedt. Dekamervragen heeft Mirjam Bikker gesteld aan demissionair ministerDekker. Bikker vraagt om opheldering over het beschermen van kwetsbaregroepen en het risico op een gokverslaving die live wedden op sport metzich meebrengt.

De kamervragen heeft Mirjam Bikker op 1december ingediend. Ze vraagt of de schriftelijke vragen zo snelmogelijk beantwoordt kunnen worden. Dit wil ze het liefst nog voor 15december, omdat dan het Kamerdebat over online gokken plaatsvindt.

Per1 oktober dit jaar is online gokken in Nederland legaal. Er mogen ookgokreclames gemaakt worden en deze zijn onder andere te zien op VI.nl.Deze website laat advertorials zien waardoor mensen worden getipt om bijeen online casino te wedden op voetbal. De odds worden ook weergegevenen ook worden er tips vermeldt voor het wedden op voetbalwedstrijden.Het gaat dan om wedstrijden van de Eredivisie en de Premier League.

Kamervragen van Bikker over gokreclames VI.nl

Bikkerheeft tien kamervragen ingediend bij demissionair minister Dekker. Dezeschriftelijke vragen moeten voor meer opheldering zorgen op welkemanier dit jongeren beïnvloedt. Bikker vraagt zich ook af hoe het zitmet live wedden op sport en welke rol de KSA hierin speelt. Deonderstaande tien kamervragen heeft Bikker ingediend:

•   Bent u bekend met het vermelden van quotering bij (live)voetbalwedstrijden en het daarmee adverteren voor sportweddenschappendoor Voetbal International op www.vi.nl?

•    Kunt u aangevenhoe deze advertenties zich verhouden tot artikel 3, eerste en tweede lidvan de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen dieverplicht bij advertenties te wijzen op de minimumleeftijd en dedoorverwijzing naar informatie over risico’s van gokken?

•   Kunt u aangeven hoe deze advertenties zich verhouden tot artikel 2,derde en vierde lid van het Besluit werving, reclame enverslavingspreventie kansspelen dat verbiedt reclame te richten opminderjarigen en mensen in de leeftijd tot 24 jaar?

•    Zou ukunnen aangeven hoe in deze advertenties wordt voldaan aan dat watstaat in de memorie van toelichting bij de Wet kansspelen op afstand datook bij reclame- en wervingsactiviteiten voor spelers duidelijk moetzijn van wie deze afkomstig zijn?

•    Kunt u aangeven hoe indeze advertentie wordt voldaan aan dat wat staat in de memorie vantoelichting bij de Wet kansspelen op afstand dat aangaande het “sterkverslavende karakter van live betting” strikte regulering noodzakelijkis? Op welke wijze is deze strikte regulering in lagere regelgevingterecht gekomen?

•    Hoe beoordeelt u deze reclames in hetlicht van het sterk verslavende karakter van live betting, deogenschijnlijke neutraliteit van de advertentie, en het feit dat geenenkele inspanning wordt gedaan om te voorkomen dat jongeren en anderekwetsbare groepen worden aangezet tot gokken?

•    Op welkewijze houdt de Kansspelautoriteit toezicht op dergelijke reclames en hoeverhoudt zich dit tot de huidige praktijken?

•    Was deKansspelautoriteit reeds op de hoogte van deze reclamepraktijk en zo ja,wat is met dit gegeven gedaan? Zo nee, hoe komt dat?

•    Watzijn uw beleidsvoornemens om de gokindustrie duidelijk te laten merkendat de bescherming van kwetsbare groepen, zoals minderjarigen, voor ugeen wassen neus, maar een belangrijke pijler onder het kansspelbeleidis?

•    Kunt u deze vragen met spoed maar uiterlijk voor het commissiedebat kansspelen beantwoorden?

Bikker wil gokreclames beperken

MirjamBikker van de ChristenUnie maakte zich eerder ook al druk over degokreclames die op televisie te zien waren. In dit geval gaat het nu omde gokreclames die verschijnen op VI.nl. Eind november heeft Bikker eenmotie ingediend, samen met Michiel van Nispen van de SP. Deze motie hadals doel om het aantal gokreclames op televisie te beperken. Het aantalreclames over sportwedstrijden moeten worden teruggedrongen volgens hettweetal. Daarnaast moet er een tijdslot ingesteld worden voor degokreclames, net als televisie en radio. In dat geval mogen ze alleenverschijnen tussen 21:00 uur en 06:00 uur.

Kies voor wedden op voetbal bij legale goksites!

Meer casino artikelen: