Akkoord met disclaimervoorwaarden

Op onze website Top10casinosites.nl zijn de voorwaarden van de disclaimer altijd van toepassing en dat is voor jou als bezoeker belangrijk om te weten. Wanneer je onze website bezoekt, ga je akkoord met de toepassing van deze disclaimer en ben je op de hoogte van de voorwaarden. Dit is niet alleen belangrijk wanneer je onze website bezoekt, maar ook wanneer je informatie die wij weergeven wilt gebruiken.

Belangrijk voor elke bezoeker

Voor elke bezoeker is het belangrijk om te weten dat de informatie die wij laten zien om online casino’s met elkaar te vergelijken, als algemene informatie dient. Aan de informatie die wij weergeven kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast willen wij de informatie zo zorgvuldig mogelijk samenstellen. Wij doen dit nauwkeurig en met volle concentratie en willen de informatie dan ook zo volledig en foutloos mogelijk neerzetten. Toch kunnen wij hier geen garantie aan ontlenen en elke bezoeker zal de informatie op onze website op waarde moeten schatten voordat er gebruik van wordt gemaakt.  

Informatie van andere websites

Vermelden wij websites op onze Top10casinosites.nl, dan wilt dat niet zeggen dat de producten of diensten die op deze aangeboden casino’s worden aanbevolen. Wij hebben geen invloed op de informatie die zij laten zien en wij geven daarom ook geen aansprakelijkheid van de inhoud die zij weergeven. Dit geldt ook voor de online casino’s die naar ons vermelden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de informatie die blootgegeven wordt door de casino’s die wij laten zien of die naar ons verwijzen, dit geldt ook voor de juistheid, redelijkheid en volledigheid van alle informatie die te zien is.

Gokrisico’s

Het gokken bij een fysiek casino of een online casino brengt risico’s met zich mee en elke bezoeker en speler moet zich daarvan bewust zijn. Wij van Top10casinosites.nl zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van gokken en ook hebben wij het gedrag van bezoekers en spelers niet in de hand. Elke bezoeker moet zich dan ook goed realiseren dat het bezoeken van een online casino verleidelijk kan zijn en je moet altijd realistisch nadenken voordat je een gokje gaat wagen. De afgelopen jaren komen er steeds minder gokverslavingen voor maar je moet het wel altijd in de gaten houden.

Gebruik van informatie

Informatie die wij op onze website vermelden is alleen bedoeld voor deze website en het is niet toegestaan om onze informatie te kopiëren, te downloaden of te delen. Mocht je op enige wijze onze informatie openbaar willen maken, ben je genoodzaakt om onze toestemming hiervoor te vragen. Bij toestemming is het te allen tijden verplicht om een bronvermelding te gebruiken. Het is dus niet toegestaan om zonder toestemming onze informatie te delen aan derden, wel mag je het downloaden of afdrukken voor eigen gebruik. Informatie die wij vermelden op onze website kan een hyperlink bevatten en in dat geval is het wel toegestaan om de informatie te gebruiken of te delen. Wel moet de hyperlink dan altijd vermeld worden wanneer je het gaat gebruiken zodat er altijd verwezen wordt naar Top10casinosites.nl

Veranderingen van informatie

Ten alle tijden kunnen wij de informatie op onze website wijzigen of veranderen. Wij doen dit zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Dit geldt voor alle informatie en ook voor de tekst van deze disclaimer van Top10casinosites.nl

Europees recht

De disclaimer van onze website Top10casinosites.nl is er altijd een Europees recht van toepassing. Bij uitsluiting van geschillen die te maken hebben met deze disclaimer zal dit altijd voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in de EU die hier over gaat.